เหล็กเส้นกลม RB6 SR-24 ขนาด 6 มม. x 10 เมตร (โรงใหญ่-พับ) มอก. / แดง โรงใหญ่

56.00 บาท
เหล็ก (เหล็กเส้น / เหล็กรูปพรรณ) : แบรนด์ โรงใหญ่
รายละเอียด :
น้ำหนัก : 2.22
ขนาด : มอก. / แดง
มีสินค้า : 1,558.00 เส้น

OverView