ไวร์เมช รุ่น 3.0 มม. (ตาห่าง 20x20 ซม.) ขนาด 3x50 เมตร / ส้ม -

1,495.00 บาท
เหล็ก (เหล็กเส้น / เหล็กรูปพรรณ) : แบรนด์ -
รายละเอียด :
น้ำหนัก : ไม่ทราบ
ขนาด : / ส้ม
มีสินค้า : 9.00 ม้วน

OverView